آمادگی جسمانی

رضا طهماسبي متولد سال ١٣٥٨ در تهران با علاقمندي به رشته هاي كوهنوردي، اسكي و رشته رزمي كيوكوشين در سنين نوجواني فعاليت نموده و تا به امروز به فعاليت در ان ها پرداخته است
ايشان بارگذراندن دوره هاي اموزشي مربيگري، مدرسي و داوري داخلي و بين المللي در رشته هاي مختلفي همچون اسكي، كوهپيمايي ، بهمن شناسي ، برف و يخ و كوهنوردي با اسكي در داخل ايران و كشورهاي اروپايي همچون سوييس وفرانسه به درجات مدرسي و مربيگري در اين رشته ها ونيز رشته هاي مورد نياز تمريني انها همچون امادگي جسماني و دوچرخه سواري نايب شده است.
همچنين ايشان در كنار اتمام دوره كارشناسي ارشد تربيت بدني در رشته فيزيولوژي ورزشي دانشگاه تهران در حال حاضر دانشجوي دكتري اين رشته نيز هستند.
در اين سالها با صعودهاي مختلف داخلي و برون مرزي و همچنين سرپرستي برنامه هاي صعود و برگزاري كلاسهاي مختلف در رشته هاي فوق و طراحي و داوري و برگزاري مسابقات و همچنين در سمتهايي داخل فدراسيون كوهنوردي به كسب تجربه و اشاعه اين رشته هاي ورزشي به علاقمندان پرداخته است
تغيير مثبت حادث از همت و صبر در كنار علم و دانش رسالت تلاش ايشان است.